B 1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

B 1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)