C 1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

C 1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat