Examen Oficial test Administratiu Generalitat Catalunya 2023

Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya del año 2022
Este test fue realizado de manera oficial en la fecha
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Administratiu Generalitat Catalunya de
Si además de verlo, quieres hacerlo y ver qué nota sacas, ¡suscríbete a OpositaTest!

Qui té atribuïda la funció de vetllar pel dret a la protecció de dades al Departament de Cultura de l’Administració de la Generalitat de Catalunya?

Administratiu Generalitat Catalunya - 5. El dret d'informació

D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals perquè així ho declara una llei o el dret de la Unió Europea...

Administratiu Generalitat Catalunya - 9. Les persones interessades en el procediment administratiu

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un funcionari o funcionària habilitat per a la identificació i autenticació de les persones i l'expedició de còpies autèntiques...

Administratiu Generalitat Catalunya - 13. El model català d'administració electrònica

Pel que fa al Codi ètic del servei públic de Catalunya, quina de les afirmacions següents és correcta?

Administratiu Generalitat Catalunya - 21. Els drets dels empleats públics

Els processos d’eliminació de la documentació dels expedients de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’apliquen a documents en suport:

Administratiu Generalitat Catalunya - 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat
Únete a los más de 1.311.141 opositores que ya utilizan OpositaTest
Accederás a los exámenes y test gratuitos de OpositaTest, podrás repetirlos cuantas veces quieras y disfrutar de un seguimiento completo de tus resultados
Regístrate aquí